PREDMETI IN PROGRAMI

V Glasbeni šoli Sv. Anton izvajamo:

JAVNO VELJAVNI PROGRAM - verificiran program, ki se odvija po javno veljavnem učnem izobraževalnem programu Glasba z opravljanjem zaključnega izpita na javni glasbeni šoli. Poleg glavnega inštrumenta so v tem programu obvezni še predmeti Nauk o glasbi, ter od določenega razreda tudi šolski pihalni orkester.

LJUBITELJSKI PROGRAM – poteka po javno veljavnem programu Glasba s prilagajanjem potrebam in željam posameznika.

  GLASBENA PRIPRAVNICA - učenci prvega razreda devetletne osnovne šole.
 

Izobraževalni program GLASBA:
Cilji in naloge izobraževalnega programa


odkrivanje in razvijanje glasbene nadarjenosti,
sooblikovanje osebnosti in načrtno izboljševanje glasbene izobraženosti prebivalstva,
doseganje ustreznega znanja in pridobivanje izkušenj za začetek delovanja v ljubiteljskih inštrumentalnih ansamblih, orkestrih in pevskih zborih,
pridobivanje znanja za nadaljnje glasbeno izobraževanje,
omogočanje umetniškega doživljanja in izražanja,
omogočanje osebnostnega razvoja učencev v skladu z njihovimi sposobnostmi in zakonitostmi razvoja,
vzgajanje za obče kulturne in civilizacijske vrednote, izvirajoče iz evropske glasbene tradicije,
vzgajanje za medsebojno strpnost, spoštovanje drugačnosti in sodelovanje z drugimi,
skrb za prenos nacionalne in svetovne dediščine ter spodbujanje nacionalne zavesti,
vzgajanje za multikulturno družbo, hkrati pa razvijanje in ohranjanje lastne kulturne in naravne dediščine.

 

Predmeti programa GLASBA,
ki se izvajajo v Glasbeni šoli Sv. Anton


Orkestrski instrumenti:
pihala: flavta, oboa, klarinet, in saksofon
trobila in tolkala: rog, trobenta, pozavna, tuba
tolkala

Drugi instrumenti:
 instrumenti s tipkami: klavir, orgle
 brenkala: kitara, električna kitara
 kljunasta flavta

Uspešno opravljen sprejemni preizkus je pogoj za vpis v izobraževalni program glasba. Z njim se ugotavlja glasbena nadarjenost oziroma razvitost elementarnih glasbenih sposobnosti, fizične dispozicije in zdravstveno stanje učenca.
Izobraževanje v programu glasba traja 4, 6, oziroma 8 let

 
Trajanje izobraževanja − število let
Zap.št. Predmet Nižja stopnja Višja stopnja Skupaj Priporočljiva starost Opomba
1. obd. 2. obd. skupaj spodnja zgornja
1 KLAVIR 2 4 6 2 8 7 9  
2 KITARA 2 4 6 2 8 8 10  
3 KLJUNASTA FLAVTA 2 4 6 2 8 7 9  
4 FLAVTA 2 4 6 2 8 10 12  
5 OBOA 2 4 6 2 8 10 12  
6 KLARINET 2 4 6 2 8 10 12  
7 SAKSOFON 2 4 6 2 8 10 12  
8 ROG 2 4 6 2 8 9 11  
9 TROBENTA 2 4 6 2 8 9 11  
10 POZAVNA 2 4 6 2 8 9 11, 18 altovska pozavna − 9 let, pozavna − 11 let
11 TUBA 2 4 6 2 8 11 18  
12 TOLKALA 2 4 6 2 8 9 18  
13 ORGLE - 2 2 2 4 11 18 predznanje 4-ih razr. klavirja
 
 
 

Program Glasbena pripravnica
Šestletni otrok, učenec prvega razreda devetletne osnovne šole skozi igro razvija glasbene sposobnosti in osvaja informacije, da se po enoletnem zaključku lažje odloča za vpis k instrumentalnemu pouku. Pouk traja enkrat tedensko po 60 minut. Vpis učencev v glasbeno pripravnico poteka brez predhodnega preizkusa elementarnih glasbenih sposobnosti.
 

Nauk o glasbi
Nauk o glasbi s kompleksnimi glasbenimi dejavnostmi spodbuja razvoj glasbenega posluha, glasbenih sposobnosti, spretnosti in znanj. Učence uvaja v razumevanje glasbenega zapisa v reproduktivni in produktivni smeri. Načrtovan je skladno z otrokovimi kronološkimi in glasbeno razvojnimi zakonitostmi v starosti sedem do dvanajst let. Pouk je skupinski, zato vključuje vse elemente socializacije, z glasbenega vidika pa terja prilagajanje lastne muzikalnosti skupinskemu delu.
 

Solfeggio
Solfeggio z glasbeno teoretičnimi znanji s kompleksnimi glasbenimi dejavnostmi spodbuja razvoj glasbenega posluha, glasbenih sposobnosti, spretnosti in znanj. Učence uvaja v razumevanje glasbenega zapisa v reproduktivni in produktivni smeri. Načrtovan je skladno z učenčevimi kronološkimi in glasbeno razvojnimi zakonitostmi v starosti od trinajst do petnajst let. Pouk je skupinski, zato vključuje vse elemente socializacije, z glasbenega vidika pa terja prilagajanje lastne muzikalnosti skupinskemu delu. Obiskujejo ga učenci, ki so končali 6. razred nauka o glasbi in obiskujejo program glasba.
 

Orkester
Orkestrska igra je pomembno dopolnilo in tudi nadgradnja učenja solističnega orkestrskega inštrumenta ter ima izrazito povezovalno vlogo med njimi. Izvaja se kot obveznost na višji stopnji ter v zadnjih razredih nižje stopnje glasbene šole. Na naši šoli se učenci vključujejo v šolski pihani orkester.
Učenci torej v orkestru praktično uporabljajo znanja, ki so jih pridobili pri pouku inštrumenta,  in nauka o glasbi. Z nastopanjem na koncertih pridobivajo tudi prakso javnega nastopanja.
 
"Iz glasbe prihaja čar,
ob katerem se morajo upokojiti vse skrbi in vse bolečine srca."

William Shakespeare
GLASBENA ŠOLA SVETI ANTON / VSE PRAVICE PRIDRŽANE
Sv. Anton 1, 6276 Pobegi